PIT 2021 druki

Dziękujemy, że przyłączasz się do naszej misji

Rozlicz PIT 2021 tradycyjnie na papierowym formularzu
i przekaż 1% na realizację misji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Poniżej znajdziesz aktualne druki PIT 2021 do pobrania w PDF

PIT-37

Rozliczenie
na zasadach ogólnych

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

PIT-36

Rozliczenie 
na zasadach ogólnych

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

PIT-28

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.

PIT-OP

Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

PIT-39

Zbycie nieruchomości

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

PIT-36L

Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19% .

PIT-38

Dochody
kapitałowe

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.