Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT możesz przekazać
Twoje 1,5% na cele statutowe

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

KRS 0000114345

Przekaż 1% naszej organizacji

Jak wykorzystujemy 1,5% – MISJA TPD

W całości na naszą działalność statutową. W jej ramach prowadzimy:

Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży TPD

Telefon i czat działają codziennie w godz. 14-22, dyżurują pod nim psycholodzy i terapeuci w jęz. polskim i ukraińskim.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w kryzysie lub rozmowy:

zadzwoń pod nr tel. 800 119 119


lub napisz na czacie Czat zaufania dla dzieci i młodzieży 800119119.pl

300 placówek wsparcia dziennego dla 10 tysięcy dzieci w całym kraju 

Obejmujemy opieką dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Otrzymują one pomoc w nauce, ciepły pełnowartościowy posiłek, opiekę pedagogów i psychologów. Wspieramy także dzieci i młodzież uzdolnione, szczególnie te z rodzin niezamożnych.

Kompleksowe wsparcie rodziny

Zapewniamy wsparcie rodzinie w sposób kompleksowy poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków adopcyjnych, poradni psychologicznych i prawnych oraz poprzez środowiskową pracę pedagoga rodzinnego.

Pomoc dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców

Prowadzimy centra integracji, szkoły specjalne, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki i turnusy rehabilitacyjne, a od 2019 także mieszkania treningowe.

Wypoczynek letni i zimowy

Organizujemy kolonie letnie i zimowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z niepełnosprawnościami.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem

Poszukujemy, wspieramy oraz rozwijamy talenty i szczególne uzdolnienia dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Prowadzimy dla nich bezpłatne zajęcia artystyczne, sportowe i językowe.

Formularze PIT 2022/2023 dla
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

KRS 0000114345

PIT-37

Rozliczenie
na zasadach ogólnych

Pobierz formularz PIT-37 2022

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

PIT-36

Rozliczenie 
na zasadach ogólnych

Pobierz formularz PIT-36 2022

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

PIT-38

Dochody
kapitałowe

Pobierz formularz PIT-38 2022

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

PIT-28

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Pobierz formularz PIT-28 2022

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.

PIT-39

Zbycie nieruchomości

Pobierz formularz PIT-39 2022

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

PIT-36L

Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Pobierz formularz PIT-36L 2022

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%.

PIT-OP

Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Pobierz formularz PIT-OP 2022

PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Pobierz załączniki

PIT/BPIT/DPIT/OPIT/BRPIT/ZGPIT/ZPIT/MPIT-2KPIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki, pamiętając o ochronie środowiska.


Pomagamy dzieciom od ponad 100 lat

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
rok założenia 1919


Obszar działalności: pomoc dzieciom
Obszar działania: cała Polska
KRS: 0000114345
Konto: 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851
Adres: 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6
WWW: tpd.org.pl 800119119.pl 1procent.tpd.org.pl
Media społecznościowe: facebook instagram
Biuro prasowe: tpd.biuroprasowe.pl
E-mail: tpd-zg@tpdzg.org.pl
Telefon: 228260874